Våren drar ut...

Skrevet av Thore Lie

...og det er fortsatt telerestriksjoner på Vinjevegen, slik at kjøretøy med akseltrykk over fire tonn ikke kan kjøre. Mye av veien begynner å tørke opp, men som bildene viser, er det fortsatt strekninger som er bløte og som potensielt kan påføres store og kostbare skader hvis restriksjonene ikke overholdes. Vi følger med på veien fra dag til dag, og vil åpne opp for tyngre kjøretøy så snart det er forsvarlig. 20210426 12534820210426 124725

Dersom du ikke ønsker å motta våre veimeldinger kan du klikke her for å avbestille.

Kategori: