HØVLING PÅGÅR

Skrevet av Thore Lie

Vinjevegen høvles og hvis alt går etter planen, blir det salting fredag. For at resultatet skal bli så bra som mulig, er vi HELT avhengig av at de som bruker veien kjører EKSTRA-EKSTRA sakte for at det ikke skal bli "vaskebrett" og slik at løs grus og salt ikke skal sprute ut i grøftene. I tillegg ber vi om at man kjører godt ut mot kantene, for å komprimere hele veiens bedde. 

Kategori: