Veien er brøyta fra Rv3 til Løvåsen. Det er nå en del vind og lett snøvær, så det er litt usikkert hvordan veien "vil stå", over fjellet kan det etterhvert legge seg opp drevfonner enkelte steder. De som skal over til Løvåsen må være forberedt på litt vanskelige kjøreforhold, men brøytetraktoren vil kjøre over på nytt, med start fra brøytebommen kl 18.30 fredag.