Vinjevegen er nå brøyta og åpen fra Rv3 til Løvåsen.