Vinjevegen

Vinden har tatt seg opp på nytt, med det resultat at vi ikke klarer å holde veien åpen over fjellet mellom brøytebommen og Løvåsen. Det vil bli gjort nye forsøk i morgen, og vi legger som alltid ut oppdatering her med en gang vi har vurdert værforholdene. 

Veien er åpen mellom Rv3 og brøytebommen ved Tryvang.


Copyright © 2016. All Rights Reserved.