Vinjevegens historie

Skrevet av Administrator

Vinjevegen er en gammel seterveg som går fra Trønnes (RV 3) ved Nordstumoen til Friisvegen.

Den har fått navnet sitt etter Aasmund Olavsson Vinje (f. 1818, d. 1870), da han gikk til Trondheim for å delta i kroningen av Carl XV den 5. august i 1860. Vegen het egentlig "Fjellvegen", men navnet ble endret i 1960 da Vinjestøtta ble reist til minne om 100-årsjubleet for A. O. Vinje. Vinjestøtta står på vegens høyeste punkt.(925 m.o.h.). Ved Vinjestøtta er det utsikt til bl. a. Sølenkletten, 1827m, i nordvest, Rendalssølen, 1755m, i nordøst, Rondemassivet i nord med Høgronden lengst borte. I "Ferdaminne" skriver A. O. Vinje om opprinnelsen til sin kjente sang "No seer eg atter slike Fjell og Dalar, som deim eg i min fyrste ungdom saag. I 1914 ble vegen ferdig bygd fram til Hirkjølvegen (nåværende Friisvegen) som seterveg og adkomst til Trønnesgammelsetra, Lauvåssetra, Granåsen, Hellaksetra og Storfjellsetra. Vegen er også tidvis benyttet som adkomstveg til Fampsetra og Skarsetra.

Kategori: