Vinjevegen SA

veien ikon3

Vinjevegen SA er et driftselskap som har ansvar for brøyting, drift og vedlikehold av Vinjevegen.

Vinjevegen er 35.5 km lang og går over fjellet fra Rv3 ved Nordstumoen i Stor-Elvdal til Friisvegen i Ringebu, med avstikkere ned til Løvåsen der Bjørsjøveien begynner. På våre nyheter finner du bl.a priser, veimeldinger og annen informasjon.


 

Våren drar ut...

Skrevet av Thore Lie
Kategori:

...og det er fortsatt telerestriksjoner på Vinjevegen, slik at kjøretøy med akseltrykk over fire tonn ikke kan kjøre. Mye av veien begynner å tørke opp, men som bildene viser, er det fortsatt strekninger som er bløte og som potensielt kan påføres store og kostbare skader hvis restriksjonene ikke overholdes. Vi følger med på veien fra dag til dag, og vil åpne opp for tyngre kjøretøy så snart det er forsvarlig. 20210426 12534820210426 124725

Dersom du ikke ønsker å motta våre veimeldinger kan du klikke her for å avbestille.

Kort om kort

Skrevet av Thore Lie
Kategori:

I det siste har vi hatt noen tilfeller der årskort har blitt misbrukt, og ettersom det nærmer seg påske og høysesong for hytteliv, er det kanskje lurt med en aldri så liten påminnelse om hvilke begrensinger det er for bruk av årskortet for Vinjevegen.

Årskortet kan bare brukes av innehaver og dennes ektefelle/ samboer/ partner, og skal ikke lånes ut til andre.

Kortet gjelder for personbil/ personbil med henger, og gjelder til enhver tid bare for én bil innenfor bommene.

Bruk utover disse retningslinjene straffes ikke med hundre år på vann og brød, men kortet blir sperra.