Vinjevegen

Vind og varmegrader har gjort veien flekkvis glatt, og strekningen fra Rv3 til brøytebommen strøs nå. Videre over fjellet til Løvåsen er det fortsatt så sterk vind at singelen vi bruker bare blåser av, så der blir det ikke strødd før i morgen. Ny melding legges ut i morgen formiddag, men inntil videre er det bare å kjøre ekstra sakte og forsiktig som gjelder.

P1140193

Faktura for passeringskort ble sendt før helga. De som ikke mottar den i løpet av uka kan gi beskjed, så sender vi evt betalingsopplysingene på e-post. På regninga står det "Årskort 2019", men dette er sjølsagt feil!! Årsavgifter som blir registrert innbetalt nå framover legges inn for 2020


Copyright © 2016. All Rights Reserved.