Vinjevegen SA

veien ikon3

Vinjevegen SA er et driftselskap som har ansvar for brøyting, drift og vedlikehold av Vinjevegen.

Vinjevegen er 35.5 km lang og går over fjellet fra Rv3 ved Nordstumoen i Stor-Elvdal til Friisvegen i Ringebu, med avstikkere ned til Løvåsen der Bjørsjøveien begynner. På våre nyheter finner du bl.a priser, veimeldinger og annen informasjon.


 

Høvling, salting og oppfordring

Skrevet av Thore Lie
Kategori:

Hele Vinjevegen er nå høvla, og i morgen blir den salta. For at resultatet skal bli så bra som mulig, er vi helt avhengig av at de som bruker veien kjører ekstra-ekstra sakte for at det ikke skal bli "vaskebrett" og slik at løs grus og salt ikke skal sprute ut i grøftene. I tillegg ber vi om at man kjører godt ut mot kantene, for å komprimere hele veiens bredde.

I disse dugnadstider håper vi alle vil gjøre en innsats for at veien skal bli så fin som mulig 👍

Bom Friisvegen

Skrevet av Thore Lie
Kategori:

Nå er den nye elektroniske bommen ved Friisvegen satt i drift. Bortsett fra at man kjører ut og inn forbi samme bomarmen, fungerer det helt likt som ved Rv3, og vi er spent på hvor mye inntektene vil øke. 
Kjør forsiktig og vis hensyn!

Fartsgrense 50 km/h

Skrevet av Thore Lie
Kategori:

De siste åra har trafikken langs Vinjevegen økt. Dessverre har vi et klart inntrykk av at det samme har gjennomsnittsfarta langs veien gjort. Mange, både bilister og myke trafikkanter, har hatt utrivelige opplevelser med biler som har holdt alt for høy fart. Vi har fått mange tilbakemeldinger om farlige forbikjøringer, nesten-ulykker når møtende biler har holdt innersving osv. Folk som har gått langs veien med hund, unger og/ eller barnevogn har opplevd det som utrygt å gå langs veien- også på strekningen mellom Trønnesgammelsætra og brøytebommen hvor det er skilt med 40 km/h.

Dette er ei utvikling vi ikke ønsker skal fortsette. Vi vil at alle skal føle seg trygge og trives, og vi har nå satt opp skilt med fartsgrens 50 km/h langs hele veien, fra Rv 3 til Friisvegen. Skiltene er for øvrig godkjent til bruk på private veier. Vi forventer og ber instendig om at denne fartsgrensa følges! Det vil gjøre det tryggere og triveligere for alle, og i tillegg vil vedlikeholdsbehovet- og kostnadene på sikt reduseres. Hvis det skulle vise seg at dette tiltaket ikke gir ønsket resultat, har styret allerede diskutert å gå til anskaffelse av mobile fartshumper, men vi håper og trur at bilistene heller velger å være ansvarsbevisste og å kjøre hensynsfullt, sakte og forsiktig.

GOD SOMMER!

Fortsatt stengt mellom Løvåskrysset og Friisvegen

Skrevet av Thore Lie
Kategori:

Status for Vinjevegen mellom Løvåskrysset og Friisvegen er at strekningen vart brøyta ferdig 24.mai. Å spå noe om når den kan åpnes blir nærmest umulig. Først er det fortsatt igjen mye snø som må bli borte, veien må deretter tørke opp og til slutt så må antakelig skader etter snøsmeltinga utbedres. Til sammenligning: i fjor fikk vi brøyta veien ca 24. april, og åpna en måned senere...