Vinjevegen SA

veien ikon3

Vinjevegen SA er et driftselskap som har ansvar for brøyting, drift og vedlikehold av Vinjevegen.

Vinjevegen er 35.5 km lang og går over fjellet fra Rv3 ved Nordstumoen i Stor-Elvdal til Friisvegen i Ringebu, med avstikkere ned til Løvåsen der Bjørsjøveien begynner. På våre nyheter finner du bl.a priser, veimeldinger og annen informasjon.


 

Veimelding 9.11.22.

Skrevet av Thore Lie
Kategori:

Is på grunn av underkjølt regn gjør at Vinjevegen er midlertidig stengt over fjellet mellom brøytebommen og Løvåskrysset. Ny melding legges ut når veien er farbar.

Høvling og salting

Skrevet av Thore Lie
Kategori:
Hele Vinjevegen er nå nyhøvla, og salting pågår. For at resultatet skal bli så bra som mulig, er vi nå HELT avhengig av at alle som bruker veien kjører ekstra-EKSTRA sakte for at det ikke skal bli "vaskebrett" og for å unngå at løs grus og salt spruter ut i grøftene. I tillegg ber vi om at man kjører godt ut mot kantene for å komprimere hele veiens bredde.
GOD TUR!

Orientering vedr Vinjevegen vel og omregulering til høystandard hytter

Skrevet av Helge Hatlemark
Kategori:

Det er lagt ut på Storelvdal komunes nettsider et Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Fåfengveien sør

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Fåfengveien sør - Stor-Elvdal kommune

Det er i denne sammenhengen etterspurt på Facebook hva Vinjevegen Vel gjør/har gjort i denne sammenhengen.

Vinjevegen Vel hadde for ett par-tre år siden en dialog med kommunen vedr en generell omregulering av hele området slik at også hytter som pr idag er styrt av gammel reguleringsplan også kunne få mulighet til å legge inn vann og avløp.

Arbeidet den gang strandet i at Stor-Elvdal kommune ved "Rådmannen er positiv til utredning for innlegging av vann- og avløp i hyttene på lavstandardfeltene på reguleringsplannivå, men presiserer samtidig at det ikke er kommunens
ansvar å være initiativtaker og bekoste en eventuell omregulering av hyttefeltene. Grunneierne og/eller hytteeierne kan selv forestå og fremme forslag om omregulering", se Særutskrift fra kommunen som ble sendt ut sammen med møteinnkallingen for årsmøte i Vinjevegen vel for 2020, Årsmøte Vinjevegen vel 2020.

Saken ble tatt opp i etterkant av årsmøtet den gangen, men det var ikke stemning for at vellet skulle jobbe videre med saken, da det er en stor og kostbar prosess. Det er heller ikke nødvendig vis alle vellets medlemmer som ønsker en utvikling med høyere standard på hyttene. Protokoll Årsmøte Vinjevegen vel 2020

Initiativet nå for å omregulere deler av Tryvang Øst er et privat initiativ helt utenom Vinjevegen vel.