Vinjevegen

I følge "hytteforbudet" er det nå lov til å bruke hytta for dagsturister og de som er hjemmehørende i Stor-Elvdal kommune.. Styret i Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag har derfor bestemt at vi skal tilby disse et forkortet løypetilbud i Påsken.

Fredag den 3.april kjøres Tryvangplassen-Lauvåsen tur retur samt Blakersmorunden. den samme traseen kjøres onsdag den 8.april. Dagene kan bli endret utifra værforholdene. 

Vi håper at de som kan være på hytta og bygdefolket vil sette pris på dette minitilbudet, og at de som ikke har betalt løypebidraget, viser det ved å vipse noen kroner til 557007 Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag eller overfører pr bank til kto 1822 57 57565

Styret ønsker, både de som kan være på hytta og de som må være hjemme ,en riktig GOD PÅSKE!

 

 


Styreleder i Vinjevegen vel har i dag vært i kontakt med kommuneoverlegen i Stor-Elvdal kommune for å få avklart hvordan vi bør forholde oss til faren for Korona-smitte i forbindelse med Raudfjell-løpet.

Tilbakemeldingen derfra var entydig: «Rennet må avlyses!»

Vi må bare følge et så entydig råd, selv om det virker svært dramatisk. Vi kan ikke bidra til folkeansamling mot helsemyndighetenes klare råd.

Raudfjell-løpet 2020 påskeaften avlyses derfor.

Ved en misforståelse ble aldri krav om kontingent for Vinjevegen vel sendt ut i mai 2019. Faktura er sendt ut idag og styret i Vinjevegen vel håper på tilgivelse og at flest mulig allikevel betaler slik at vellet fortsatt har midler til diverse tiltak i hytteområdet.

Har du ikke fått mail med faktura idag kan du bli medlem ved å betale kontingenten på 300,- kr til konto 1850 31 19192.

Ny faktura med kontingent for 2020 blir sendt ut nærmere sommeren.

I følge YR blir det snøvær og vind hele lørdag. Det er derfor mye som tyder på at det hverken blir kjørt med løypemaskina eller tråkket med scooter og rulla på lørdag. Søndag ser værmeldinga bedre ut, og dersom været tillater det vil bil forsøkt å tråkke. Det blir prioritert å tråkkre slik at vi får en god såle til jul-og nyttårshelga.

I formannskapsmøte 4/9-2019 i Stor-Elvdal kommune ble det i sak 19/62 fattet vedtak i prinsippsak vedrørende håntering av vann og avløpsløsninger i lavstandard hyttefelt. Vedtak: "Fram til ny behandling blir gjennomført kan dagens praksis videreføres. (Sort vann til tatt tank)".

Protokoll fra formannskapsmøtet ligger her.

Vedtaket ligger som helt siste punkt i protokollen, nederst på side 18.

Vedtaket medfører at alle som ønsker toalettløsning med WC kan søke om å få montere dette med avløp til tett tank. Tømming av tank fordrer kjørbar adkomst for tømmebil.

Styret i Vinjevegen Vel fortsetter å arbeide med saken med den nye politiske ledelsen i kommunen etter valget.

Sponsorer

 

tilskudd 2
 

andelseiere 3

private5

 


 

Geitryggen Hyttefelt 

kommuneskog3 thumb2

 

 N rbutikken Logo 200px

 

 

bs logo2013 4

stor elvdal bygg logo 240px

b-web3

hyttebutikken A

koppangauto org3

 

kiwilogo

perhagen org

 

XL BYGGkoppang2

coop prix2

 kaupangmobler41

sporten2

 tombjarne2019 250px

pergunnar 1c
 

austeng

miljoservice 240 v2

bootslogo

riisbilglass

byggi koppang rgb


Copyright © 2016. All Rights Reserved.