Vinjevegen

Årsmøtet i Vinjevegen vel avholdes lørdag 15/8 14.30 ved Saubua, event. i garasjen på Tryvangplassen ved dårlig vær.

Møteinnkalling

Årsberetning (Kommer)

Regnskap 2019/2020 (Kommer)

Budsjett 2020/2021 (Kommer)

Saker: Avklares

Innkomne saker: -

Terje har parkert løypemaskina for i vinter. Tusen takk til alle løypekjørerne for utmerket kobb og stor takk til alle som har betalt løypeavgift!

I følge "hytteforbudet" er det nå lov til å bruke hytta for dagsturister og de som er hjemmehørende i Stor-Elvdal kommune.. Styret i Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag har derfor bestemt at vi skal tilby disse et forkortet løypetilbud i Påsken.

Fredag den 3.april kjøres Tryvangplassen-Lauvåsen tur retur samt Blakersmorunden. den samme traseen kjøres onsdag den 8.april. Dagene kan bli endret utifra værforholdene. 

Vi håper at de som kan være på hytta og bygdefolket vil sette pris på dette minitilbudet, og at de som ikke har betalt løypebidraget, viser det ved å vipse noen kroner til 557007 Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag eller overfører pr bank til kto 1822 57 57565

Styret ønsker, både de som kan være på hytta og de som må være hjemme ,en riktig GOD PÅSKE!

 

 


Styreleder i Vinjevegen vel har i dag vært i kontakt med kommuneoverlegen i Stor-Elvdal kommune for å få avklart hvordan vi bør forholde oss til faren for Korona-smitte i forbindelse med Raudfjell-løpet.

Tilbakemeldingen derfra var entydig: «Rennet må avlyses!»

Vi må bare følge et så entydig råd, selv om det virker svært dramatisk. Vi kan ikke bidra til folkeansamling mot helsemyndighetenes klare råd.

Raudfjell-løpet 2020 påskeaften avlyses derfor.

Ved en misforståelse ble aldri krav om kontingent for Vinjevegen vel sendt ut i mai 2019. Faktura er sendt ut idag og styret i Vinjevegen vel håper på tilgivelse og at flest mulig allikevel betaler slik at vellet fortsatt har midler til diverse tiltak i hytteområdet.

Har du ikke fått mail med faktura idag kan du bli medlem ved å betale kontingenten på 300,- kr til konto 1850 31 19192.

Ny faktura med kontingent for 2020 blir sendt ut nærmere sommeren.


Copyright © 2016. All Rights Reserved.