Vinjevegen

I formannskapsmøte 4/9-2019 i Stor-Elvdal kommune ble det i sak 19/62 fattet vedtak i prinsippsak vedrørende håntering av vann og avløpsløsninger i lavstandard hyttefelt. Vedtak: "Fram til ny behandling blir gjennomført kan dagens praksis videreføres. (Sort vann til tatt tank)".

Protokoll fra formannskapsmøtet ligger her.

Vedtaket ligger som helt siste punkt i protokollen, nederst på side 18.

Vedtaket medfører at alle som ønsker toalettløsning med WC kan søke om å få montere dette med avløp til tett tank. Tømming av tank fordrer kjørbar adkomst for tømmebil.

Styret i Vinjevegen Vel fortsetter å arbeide med saken med den nye politiske ledelsen i kommunen etter valget.

Da den utvidede fristen for å melde interesse for strøm på strekningen telefonkiosken-Skarvbrua-Trønnes gammelseter- gamle vinjeveg utløp 15 mai var det totalt 12 som har meldt interesse. For at det skal bli noe av er Eidsiva avhengige av at det er minst 24 interessenter. Prosjektet blir dermed lagt på is inntil videre.

Ved fristens utløp 15/2 var det 11 stykker som hadde meldt seg interessert i å få lagt inn strøm til hyttene ved skarvbrua, Trønnes gammelseter og langs gamle vinjeveg.  I tlllegg er det en som har meldt seg nylig slik at det nå er 12 interessenter. Har fått tilbakemelding fra Eidsiva at det er en god start, men at minimum 24 stk må melde seg interessert før prosjektering kan startes opp. Har også fått tilbakemeldinger på at det ikke er alle som har fått med seg tilbudet og som kan være interessert. Setter derfor en ny frist til 15 mai for å fange opp eventuelle etternølere.

For prisestimatet fra Eidsiva, se:

https://vinjevegen.info/index.php/vinjeveien-vel/934-strom-til-omradet-telefonkiosken-skarvbrua-tronnes-gammelseter-gamle-vinjevegen-2


Copyright © 2016. All Rights Reserved.