Vinjeveien Vel -nyheter

vellet ikon2

Vinjeveien Vel er en vel-forening som omfatter hytter/ hytteeiere langs Vinjevegen. 

Området strekker seg fra Trønnes gammelseter og opp til Trytjern, i tillegg til områdene Geiteryggen og Tryvang. 
Velet  arbeider for å utvikle og gjøre område mer attraktivt for hyttebrukerene.  


 

Adresser og medlemskontingent Vinjevegen vel 2021

Skrevet av Helge Hatlemark

Adresser og medlemskontingent for Vinjevegen vel 2021

Om ikke lenge vil det bli sendt ut krav om innbetaling av kontingenten for 2021 til medlemmene i Vinjeveien Vel. Vi håper selvfølgelig at alle hytteeierne innenfor vårt virkefelt vil være medlemmer i velforeningen, og noen er faktisk forpliktet til å være medlemmer slik det framgår av foreningens vedtekter (§ 3):

«Hytteeiere som har festekontrakter på Svein Adolf Lindviks eiendom, gnr. 17, bnr. 7, har plikt til medlemskap i vellet som følge av at Tryvang Velforening ble opptatt i Vinjeveien Vel fra og med årsmøtet 1983. Lindviks eiendom ble 1. mars 2017 overtatt av Cato og Tore Haugen, Trysil, som eiere av selskapet Malmlaft. Rettigheter og plikter mellom bortfester og fester består».

I forbindelse med utsendelse av kravene er det viktig at vi har riktig adresse til medlemmene – og da spesielt e-postadresse slik at vi slipper merarbeid og merkostnader til utsendelse via ordinær post. Vi vil imidlertid også gjerne ha riktig bostedsadresse og hytteadresse. Det er derfor fint om dere til enhver tid bidrar til at vi er oppdatert med riktige opplysninger ved å sende melding til velforeningen ved Erik Lund, e-postadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen løypelag SA

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypelag SA 2019/2020 

Tid: 15. august 2020 kl. 16.00

Sted: Tryvangplassen

Sakliste

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av de stemmeberettigede

1.2 Godkjennelse av sakliste

1.3 Godkjennelse av innkallingen

1.4 Valg av dirigent

1.5 Valg av sekretær

1.6.Valg av to til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2019-2020

3. Regnskap og balanse 2019-2020 (avvikende regnskapsår)

4.Budsjett 2020-2021

 

5. Innkomne forslag

6.Valg

Styreleder Joar Hagen har frasagt seg gjenvalg – ny leder velges

2 representanter til styret blant hytteeiere på Tryvang 

2 medlemmer av valgkomité

6. Avslutning

 

Vennlig hilsen

Styret

Årsmøtepapirer er sendt ut til de andelseiere vi har mailadresse til - er det flere som ønsker disse papirene så send forspørsel til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.