Protokoll fra årsmøtet i Vinjevegen vel 2019 ligger HER