Raudfjell-løpet 2020 avlyses

Skrevet av Helge Hatlemark


Styreleder i Vinjevegen vel har i dag vært i kontakt med kommuneoverlegen i Stor-Elvdal kommune for å få avklart hvordan vi bør forholde oss til faren for Korona-smitte i forbindelse med Raudfjell-løpet.

Tilbakemeldingen derfra var entydig: «Rennet må avlyses!»

Vi må bare følge et så entydig råd, selv om det virker svært dramatisk. Vi kan ikke bidra til folkeansamling mot helsemyndighetenes klare råd.

Raudfjell-løpet 2020 påskeaften avlyses derfor.