Årsmøte Vinjevegen vel 2020

Skrevet av Helge Hatlemark

Årsmøtet i Vinjevegen vel avholdes lørdag 15/8 14.30 ved Saubua, event. i garasjen på Tryvangplassen ved dårlig vær.

Møteinnkalling

Årsberetning

Regnskap 2019-06-01_2020-04-30

Balanse 2020-04-30

Budsjett 2020/2021

Særutskrift Prinsippsak vedrørende håndtering av vann- og avløpsløsninger i lav-standard hyttefelt

Saker: Avklares

Innkomne saker: -

Pga smittesituasjonen dropper vi servering i år. Ta med noe å sitte på og evnt egen kaffe og biteti.