Oljelekasje!!!!

Skrevet av Joar Hagen

Da Svein Erik skulle starte på Blakersmorunden oppdaget han at det rant olje fra maskina.Derfor blir kun Fjell-løypa kjørt i dag. De øvrige løypene er brukbare, og blir dessverre ikke kjørt før oljelekkasjen blir reparert.