Omregulering av hyttetomter Vinjevegen-Tryvangområdet

Skrevet av Helge Hatlemark

På årsmøtet i Vinjevegen Vel 5 august 2017 var Dagfinn Nybakk fra Stor-Elvdal kommune tilstede og orienterte om arbeidet med omregulering av "de gamle" hyttetomtene i Tryvangområdet som gir mulighet til "høystandardhytter" for de som måtte ønske å oppgradere. Det er avsatt midller i kommunestyret, og et firma er innleid for å omregulere hele hytteområdet slik at alle kan legge inn vann og do med avløp til tett tank. Arbeidet er igang, men trolig ikke ferdig før i 2018.  Vellet kommer tilbake med mere info så snart vi hvet mere.