Vannposter Tryvang øst

Skrevet av Helge Hatlemark

Det er meldt om at det er 2 defekte vannposter langs Fåfengveien på Tryvang øst. Vellet har vært i kontakt med grunneieren som desverre ikke kommer til å reparere disse inntil videre.