Omregulering av hyttetomter Vinjevegen-Tryvangområdet

Skrevet av Helge Hatlemark

Status pr nå er ifølge rådmann er følgende: De to som skulle jobbe med saken har sagt opp. Den ene har sluttet, den andre slutter i april. Dette vil forsinke saken. Vinjevegen er prioritert sak i kommunen og saken var oppe i formannskapet for ett par uker siden. Rådmannen skisserte flere alternative løsninger bl.a å leie inn ekstern hjelp. Han kunne ikke love at dette er i orden i sommer, men håpet det.