Vinjevegen

   


Eidsiva Nett AS har satt i gang prosjektering av strømtilførsel til hyttene nedenfor telefonkiosken retning Skarvbrua, Trønnes gammelsetra og videre gamle vinjevegen.

Eidsiva Nett AS har valgt og se på området som en feltutbygging, da strømtilførsel til enkeltstående hytter/fritidsboliger vil bli uforholdsmessig dyrt for kunde. Det har vært utført endel planlegging og befaringer og planen er å i løpet av november sende ut kostnadsoverslag til berørte hytteeiere.


Copyright © 2016. All Rights Reserved.