Vinjevegen

Vinjevegen vel har vært i kontakt med Eidsiva Nett AS angående strømutbygging for området Telefonkiosken-Skarvbrua-Trønnes Gammelseter-Gamle Vinjevegen og har fått følgende svar:

"Hei

Oversender som ønsket et uforpliktende kostnadsestimat for fremføring av strøm i Deres område.

Ved en eventuell utbygging i dette området, ønsker Eidsiva Nett AS og kunne forholde seg til en hytte/vel forening og/eller en bemyndiget som kontaktledd mellom hytteeiere og oss.

Det er viktig at Dere hytteeiere samles og blir enige om dette er noe å gå videre med. Dersom interessen skulle være tilstede, ønskes en liste(Excel), med navn/G.Nr og B.Nr/adresse/telefon samt mailadresse på interessenter.  

Ved en slik henvendelse vil Eidsiva Nett gjøre en kalkyle på prosjektet.

Viktig å huske at dette estimat er veiledende, og en oppstart av et prosjekt i denne størrelse vil ikke være aktuelt før tidligst sommer 2019."

Vinjevegen Vel har pr nå ikke kapasitet eller anledning til å være dette kontaktleddet mellom hytteeiere og Eidsiva, og har heller ikke hatt denne rollen for andre områder der strøm er bygget ut.  Det foreslås at interesserte hytteeierne i området selv organiserer liste over interessenter. 

Lauvåsen Hytteeierforening har heller ikke rollen som organisator av strømutbygging der.

 

Kostnadsestimat fra Eidsiva Nett AS

Tilbudet er datert 12 novenber 2018 og har en gyldighet på 4 måneder.

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.