Vinjevegen

7.desember 2018 ble Kvannskardkletten naturreservat opprettet. Naturreservatet ligger helt i nærområdet til Vinjevegen, og det kan være greit for alle å sette seg litt inn i hva som er tillatt og ikke i reservatet.

Kortutgave av verneforskriftene og kart kan lastes ned. Utfyllende informasjon finnes på  fylkesmannens sider: https://www.fylkesmannen.no/skogvern


Copyright © 2016. All Rights Reserved.