Vinjevegen

Vedrørende strømtilknytning i området Svantjønna/Trønnes Gammelsætra i Stor-Elvdal kommune.

Det er sendt et UFORPLIKTENDE KOSTNADSESTIMAT som skal antyde om i hvilket kostnadsområde en slik tilknytning sannsynligvis vil ligge. Det er ikke å anse som endelig sum/tilbud fra Eidsiva Nett AS.

Kostnadsestimatet ligger her

Det er viktig at hytteeiere samles og blir enige om dette er noe å gå videre med. Dersom interessen skulle være tilstede, ønskes en liste(Excel), med navn/G.Nr og B.Nr/adresse/telefon samt mailadresse på interessenter.

Med interessenter menes her hytteeiere som er villige til å betale ifra 150 000,- og kanskje opp til 200 000,- for en tilknytning.

Interessenter kan sende en mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen utsatt frist 15.mai 2019 så skal jeg sette opp en oversikt over interessenter.

Ved en slik henvendelse vil Eidsiva Nett gjøre en kalkyle på prosjektet, og som vil være mer bindene for begge parter.

Viktig å huske at estimatet som er gitt, er veiledende og en oppstart av et prosjekt i denne størrelse vil ikke være aktuelt før tidligst sommer 2019. Dere må ha minst 24 hytteeiere som bestiller til en pris mellom 150 000,- og 200 000,-  FØR eventuelt et prosjekt blir startet.

Eidsiva nett arbeider ikke videre med denne saken før en formell bestilling med interesseliste foreligger.


Copyright © 2016. All Rights Reserved.