Vinjevegen

På de siste årsmøtene i VinjevegenVel har det vært oppe spørsmål vedrørende mulighet for å kunne legge inn vann og avløp i områder reguleringsplanen definerer som lav-standard områder. Joar hadde på vegne av Vinjevegen vel møte med Stor-Elvdal kommune, referat ligger HER


Copyright © 2016. All Rights Reserved.