Vinjevegen

Ved fristens utløp 15/2 var det 11 stykker som hadde meldt seg interessert i å få lagt inn strøm til hyttene ved skarvbrua, Trønnes gammelseter og langs gamle vinjeveg.  I tlllegg er det en som har meldt seg nylig slik at det nå er 12 interessenter. Har fått tilbakemelding fra Eidsiva at det er en god start, men at minimum 24 stk må melde seg interessert før prosjektering kan startes opp. Har også fått tilbakemeldinger på at det ikke er alle som har fått med seg tilbudet og som kan være interessert. Setter derfor en ny frist til 15 mai for å fange opp eventuelle etternølere.

For prisestimatet fra Eidsiva, se:

https://vinjevegen.info/index.php/vinjeveien-vel/934-strom-til-omradet-telefonkiosken-skarvbrua-tronnes-gammelseter-gamle-vinjevegen-2


Copyright © 2016. All Rights Reserved.