Årsmøte Vinjevegen vel 2017

Skrevet av Helge Hatlemark
Kategori:

Det innkalles herved til årsmøte i Vinjevegen Vel

Lørdag 05.08.2017 klokka 13.00 ved Saubua.

Dokumenter til nedlasting til møtet:

Møteinnkalling

Årsberetning

Reviderte vedtekter Vinjevegen vel

Regnskap 2016-2017

Budsjett 2017-2018

I etterkant av møtet kommer Dagfinn Nybakk fra kommunen for å orientere om omregulering av “gamle”hyttetomter når det gjelder vann og avløp.

Vel møtt

Styret

PS: Ta med noe å sitte på.