Renovasjon

Skrevet av Administrator

Containere ved Trønnes Gammelseter, telefonkiosken og Tryvangplassen for husholdningsavfall fra hyttene og for glass og metall. I tillegg har Røde Kors egen containere for panteflasker plassert de samme stedene. Panten går til drift av lokallaget med bla beredskap i påsken på Lauvåsen.

Gjenvinningsstasjonen på Koppang ligger rett bak Midt-Østerdal Landbrukssenter
på Sundfloen industriområde (tlf 62 46 32 08)For åpningstider etc, se:
www.fias.no

Tømming av septikk-tank utføres av Miljøservice A/S (tlf 55 87 46 66)som igjen har leid inn Gudbrand Åsheim, telef. 91 73 95 40.