Vinjevegen

Gjenvinningsstasjonen på Koppang ligger rett bak Midt-Østerdal Landbrukssenter
på Sundfloen industriområde (tlf 62 46 32 08)
Den er åpent hver onsdag kl 1200 – 1900.

Sør for Spar Koppang ligger et returpunkt der du kan levere sortert avfall som

    Kartong
    Bølgepapp
    Glass- og metallemballasje

 
www.fias.no

Tømming av septikk-tankutføres av Miljøservice A/S som igjen har leid inn Gudbrand Åsheim, telef. 91739540.

Se mer på Vinjevegen Vel  og Lauvåsen Hytteforrening sine hjemmesider.

 


    

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.