Styremøte Vinjeveien Vel 14. mars 2023

Skrevet av Reidar Folland
Kategori:

 

Til stede på Teams var Tom, Jarle, Børre, Geir, Cecilie og Reidar.

 

Første pkt. på agendaen var om Velet skulle bytte regnskapsbyrå for å få ned kostnadene.

Reidar var med i møtet og det ble opplyst at siste utsending var det sent ut 534 fakturaer, hvorav 209 ble kreditert, 287 er betalt.

Reidar skal prøve å rydde opp i medlemsregistret, ingen beslutning ble tatt for hva Velet gjør med dette videre.

Løypelaget kunne ønske seg mer bidrag fra Velet grunnet større kostnader.

Styret ble enige om at dette blir en sak som skal opp på årsmøtet.

Kommende Påskerenn: Iflg. Tom og Cecilie hadde de grei oversikt over hva som skulle til, Joar fortsetter som speaker, frivillige til kiosken blir ordnet med, samme med gaver, innkjøp etc.

På slutten av møtet ble medlemsregistret brakt på banen igjen. Det var almen enighet om at dette arbeidet hadde vært for defensivt for lenge og at Velet må være mer proaktive på dette feltet framover.

Sekretær