Referat fra styremøte i Vinjevegen vel september 2019

Oversikt over styremedlemmer 2019-2020