Protokoll fra årsmøtet 2017 i Vinjevegen vel er her