Vedtektene for Vinjevegen Vel er gjennogått og vedtatt på årsmøtet 2017. Ligger for nedlasting her:

Vedtekter Vinjevegen vel rev 2017-08-05