Vinjeveien Vel -nyheter

vellet ikon2

Vinjeveien Vel er en vel-forening som omfatter hytter/ hytteeiere langs Vinjevegen. 

Området strekker seg fra Trønnes gammelseter og opp til Trytjern, i tillegg til områdene Geiteryggen og Tryvang. 
Velet  arbeider for å utvikle og gjøre område mer attraktivt for hyttebrukerene.  


 

Raudfjell-løpet 2020 avlyses

Skrevet av Helge Hatlemark


Styreleder i Vinjevegen vel har i dag vært i kontakt med kommuneoverlegen i Stor-Elvdal kommune for å få avklart hvordan vi bør forholde oss til faren for Korona-smitte i forbindelse med Raudfjell-løpet.

Tilbakemeldingen derfra var entydig: «Rennet må avlyses!»

Vi må bare følge et så entydig råd, selv om det virker svært dramatisk. Vi kan ikke bidra til folkeansamling mot helsemyndighetenes klare råd.

Raudfjell-løpet 2020 påskeaften avlyses derfor.

Vinjevegen vel medlemskontingent 2019

Skrevet av Helge Hatlemark

Ved en misforståelse ble aldri krav om kontingent for Vinjevegen vel sendt ut i mai 2019. Faktura er sendt ut idag og styret i Vinjevegen vel håper på tilgivelse og at flest mulig allikevel betaler slik at vellet fortsatt har midler til diverse tiltak i hytteområdet.

Har du ikke fått mail med faktura idag kan du bli medlem ved å betale kontingenten på 300,- kr til konto 1850 31 19192.

Ny faktura med kontingent for 2020 blir sendt ut nærmere sommeren.

Det været, det været!

Skrevet av Joar Hagen

I følge YR blir det snøvær og vind hele lørdag. Det er derfor mye som tyder på at det hverken blir kjørt med løypemaskina eller tråkket med scooter og rulla på lørdag. Søndag ser værmeldinga bedre ut, og dersom været tillater det vil bil forsøkt å tråkke. Det blir prioritert å tråkkre slik at vi får en god såle til jul-og nyttårshelga.

Vann og avløpsløsninger ved Vinjevegen, Vedtak i formannskapet

Skrevet av Helge Hatlemark

I formannskapsmøte 4/9-2019 i Stor-Elvdal kommune ble det i sak 19/62 fattet vedtak i prinsippsak vedrørende håntering av vann og avløpsløsninger i lavstandard hyttefelt. Vedtak: "Fram til ny behandling blir gjennomført kan dagens praksis videreføres. (Sort vann til tatt tank)".

Protokoll fra formannskapsmøtet ligger her.

Vedtaket ligger som helt siste punkt i protokollen, nederst på side 18.

Vedtaket medfører at alle som ønsker toalettløsning med WC kan søke om å få montere dette med avløp til tett tank. Tømming av tank fordrer kjørbar adkomst for tømmebil.

Styret i Vinjevegen Vel fortsetter å arbeide med saken med den nye politiske ledelsen i kommunen etter valget.