Vinjevegen

Vedrørende strømtilknytning i området Svantjønna/Trønnes Gammelsætra i Stor-Elvdal kommune.

Det er sendt et UFORPLIKTENDE KOSTNADSESTIMAT som skal antyde om i hvilket kostnadsområde en slik tilknytning sannsynligvis vil ligge. Det er ikke å anse som endelig sum/tilbud fra Eidsiva Nett AS.

Kostnadsestimatet ligger her

Det er viktig at hytteeiere samles og blir enige om dette er noe å gå videre med. Dersom interessen skulle være tilstede, ønskes en liste(Excel), med navn/G.Nr og B.Nr/adresse/telefon samt mailadresse på interessenter.

Med interessenter menes her hytteeiere som er villige til å betale ifra 150 000,- og kanskje opp til 200 000,- for en tilknytning.

Interessenter kan sende en mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen utsatt frist 15.mai 2019 så skal jeg sette opp en oversikt over interessenter.

Ved en slik henvendelse vil Eidsiva Nett gjøre en kalkyle på prosjektet, og som vil være mer bindene for begge parter.

Viktig å huske at estimatet som er gitt, er veiledende og en oppstart av et prosjekt i denne størrelse vil ikke være aktuelt før tidligst sommer 2019. Dere må ha minst 24 hytteeiere som bestiller til en pris mellom 150 000,- og 200 000,-  FØR eventuelt et prosjekt blir startet.

Eidsiva nett arbeider ikke videre med denne saken før en formell bestilling med interesseliste foreligger.

7.desember 2018 ble Kvannskardkletten naturreservat opprettet. Naturreservatet ligger helt i nærområdet til Vinjevegen, og det kan være greit for alle å sette seg litt inn i hva som er tillatt og ikke i reservatet.

Kortutgave av verneforskriftene og kart kan lastes ned. Utfyllende informasjon finnes på  fylkesmannens sider: https://www.fylkesmannen.no/skogvern

Vinjevegen vel har vært i kontakt med Eidsiva Nett AS angående strømutbygging for området Telefonkiosken-Skarvbrua-Trønnes Gammelseter-Gamle Vinjevegen og har fått følgende svar:

"Hei

Oversender som ønsket et uforpliktende kostnadsestimat for fremføring av strøm i Deres område.

Ved en eventuell utbygging i dette området, ønsker Eidsiva Nett AS og kunne forholde seg til en hytte/vel forening og/eller en bemyndiget som kontaktledd mellom hytteeiere og oss.

Det er viktig at Dere hytteeiere samles og blir enige om dette er noe å gå videre med. Dersom interessen skulle være tilstede, ønskes en liste(Excel), med navn/G.Nr og B.Nr/adresse/telefon samt mailadresse på interessenter.  

Ved en slik henvendelse vil Eidsiva Nett gjøre en kalkyle på prosjektet.

Viktig å huske at dette estimat er veiledende, og en oppstart av et prosjekt i denne størrelse vil ikke være aktuelt før tidligst sommer 2019."

Vinjevegen Vel har pr nå ikke kapasitet eller anledning til å være dette kontaktleddet mellom hytteeiere og Eidsiva, og har heller ikke hatt denne rollen for andre områder der strøm er bygget ut.  Det foreslås at interesserte hytteeierne i området selv organiserer liste over interessenter. 

Lauvåsen Hytteeierforening har heller ikke rollen som organisator av strømutbygging der.

 

Kostnadsestimat fra Eidsiva Nett AS

Tilbudet er datert 12 novenber 2018 og har en gyldighet på 4 måneder.

 

   


Eidsiva Nett AS har satt i gang prosjektering av strømtilførsel til hyttene nedenfor telefonkiosken retning Skarvbrua, Trønnes gammelsetra og videre gamle vinjevegen.

Eidsiva Nett AS har valgt og se på området som en feltutbygging, da strømtilførsel til enkeltstående hytter/fritidsboliger vil bli uforholdsmessig dyrt for kunde. Det har vært utført endel planlegging og befaringer og planen er å i løpet av november sende ut kostnadsoverslag til berørte hytteeiere.

Nå er det hengt opp et bokskap. Håper mange vil benytte seg av tilbudet om å låne/ta med seg bøker og gi bort bøker til andre. På årsmøtet til Vinjevegen vel ble det diskutert om vi skal lage et hyttebiblioteket i telefonkiosken eller på Saubua. Av ulike grunner ble det ingen av de alternativene, men derimot et annet sted. Når du går/sykler/kjører innover Vinjevegen (i retning mot fjellet) så finner du bokskapet på bua på høyre side av vegen ca 30 meter før du kommer til Saubua.

thumb DSC 3031

 

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.