Vinjeveien Vel -nyheter

vellet ikon2

Vinjeveien Vel er en vel-forening som omfatter hytter/ hytteeiere langs Vinjevegen. 

Området strekker seg fra Trønnes gammelseter og opp til Trytjern, i tillegg til områdene Geiteryggen og Tryvang. 
Velet  arbeider for å utvikle og gjøre område mer attraktivt for hyttebrukerene.  

 

Medlemsregistrering i Vinjevegen vel gjøres her


 

Vann og avløpsløsninger ved Vinjevegen, Vedtak i formannskapet

Skrevet av Helge Hatlemark

I formannskapsmøte 4/9-2019 i Stor-Elvdal kommune ble det i sak 19/62 fattet vedtak i prinsippsak vedrørende håntering av vann og avløpsløsninger i lavstandard hyttefelt. Vedtak: "Fram til ny behandling blir gjennomført kan dagens praksis videreføres. (Sort vann til tatt tank)".

Protokoll fra formannskapsmøtet ligger her.

Vedtaket ligger som helt siste punkt i protokollen, nederst på side 18.

Vedtaket medfører at alle som ønsker toalettløsning med WC kan søke om å få montere dette med avløp til tett tank. Tømming av tank fordrer kjørbar adkomst for tømmebil.

Styret i Vinjevegen Vel fortsetter å arbeide med saken med den nye politiske ledelsen i kommunen etter valget.

Strøm til området Telefonkiosken-Skarvbrua-Trønnes Gammelseter-Gamle Vinjevegen legges på is

Skrevet av Helge Hatlemark

Da den utvidede fristen for å melde interesse for strøm på strekningen telefonkiosken-Skarvbrua-Trønnes gammelseter- gamle vinjeveg utløp 15 mai var det totalt 12 som har meldt interesse. For at det skal bli noe av er Eidsiva avhengige av at det er minst 24 interessenter. Prosjektet blir dermed lagt på is inntil videre.

Strøm til området Telefonkiosken-Skarvbrua-Trønnes Gammelseter-Gamle Vinjevegen utsatt frist.

Skrevet av Helge Hatlemark

Ved fristens utløp 15/2 var det 11 stykker som hadde meldt seg interessert i å få lagt inn strøm til hyttene ved skarvbrua, Trønnes gammelseter og langs gamle vinjeveg.  I tlllegg er det en som har meldt seg nylig slik at det nå er 12 interessenter. Har fått tilbakemelding fra Eidsiva at det er en god start, men at minimum 24 stk må melde seg interessert før prosjektering kan startes opp. Har også fått tilbakemeldinger på at det ikke er alle som har fått med seg tilbudet og som kan være interessert. Setter derfor en ny frist til 15 mai for å fange opp eventuelle etternølere.

For prisestimatet fra Eidsiva, se:

https://vinjevegen.info/index.php/vinjeveien-vel/934-strom-til-omradet-telefonkiosken-skarvbrua-tronnes-gammelseter-gamle-vinjevegen-2