Vinjeveien Vel -nyheter

vellet ikon2

Vinjeveien Vel er en vel-forening som omfatter hytter/ hytteeiere langs Vinjevegen. 

Området strekker seg fra Trønnes gammelseter og opp til Trytjern, i tillegg til områdene Geiteryggen og Tryvang. 
Velet  arbeider for å utvikle og gjøre område mer attraktivt for hyttebrukerene.  

 

Medlemsregistrering i Vinjevegen vel gjøres her


 

Spørreundersøkelse for hytteeiere i Stor-Elvdal og Rendalen - Vinjevegen

Skrevet av Helge Hatlemark

 

Spørreundersøkelse for hytteeiere i Rendalen og Stor-Elvdal Rendalen og Stor-Elvdal kommune har til sammen ca 5000 hytteeiere. Vi ønsker nå å bli bedre kjent med dere som har hytter og tilbringer deler av deres fritid i våre kommuner. Vi ønsker å få mer kunnskap om hva dere vet om attraksjoner, aktiviteter og arrangementer, og hvor dere ønsker å finne informasjon om dette blant annet. I tillegg til en storslått natur har Rendalen og Stor-Elvdal kommuner et rikt og variert kulturtilbud, attraksjoner, familiearrangementer og festivaler i tillegg til en rekke aktive lag og foreninger, men så langt vi har bragt i erfaring er det et begrenset antall av hytteeierne som benytter seg av disse tilbudene. Undersøkelsen blir foretatt ved at et tilfeldig utvalg hytteeiere fra forskjellige hytteområder blir kontaktet og enten fyller ut det vedlagte skjemaet, eller deltar i et dybdeintervju. Vi håper dere vil ta dere tid til å besvare undersøkelsen slik at vi kan skreddersy relevant informasjon og informasjonskanaler til hytteeierne. Formålet er å gjøre tilstedeværelse og opphold i våre kommuner enda mer innholdsrikt og bedre tilrettelagt. Dette er også en markering på at våre to kommuner vil samarbeide tettere blant annet for å gjøre det lettere for dere som hytteeiere å få informasjon om alt dere kan se og oppleve i våre vakre kommuner! Ett eksempel på arrangement vi har samarbeidet om i mange år, er Moraløpet - ett av Norges eldste skirenn. Moraløpet foregår første lørdag i mars hvert år, i år med start ved Fagertun skole i Rendalen, over Morakjølen og til Koppang. Rennet er 28 km langt, og har klasser både for aktive og trimmere. Denne dagen er en flott familiedag, også inkludert barnerenn – Minimora på Koppang, og vi ønsker hyttefolket hjertelig velkommen til å delta! Mer informasjon på www.moralopet.no Er du en engasjert hytteeier som ønsker å komme frem med dine meninger, eller ønsker du å hjelpe oss litt ekstra i denne undersøkelsen ved å sette av ca 1 time til et dybdeintervju, blir jeg glad om du tar kontakt med meg 😊!

Med vennlig hilsen, på vegne av Rendalen og Stor-Elvdal kommune Ine Gulbæk, telefon 99 74 91 15, epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Spørreskjema lastes ned her

Info vedrørende vann og avløp

Skrevet av Helge Hatlemark

På de siste årsmøtene i VinjevegenVel har det vært oppe spørsmål vedrørende mulighet for å kunne legge inn vann og avløp i områder reguleringsplanen definerer som lav-standard områder. Joar hadde på vegne av Vinjevegen vel møte med Stor-Elvdal kommune, referat ligger HER

Defekte vannposter i Fåfengveien

Skrevet av Helge Hatlemark
Vedrørende defekte vannposter i Fåfengveien
 
Det vises til det møtet som vellet hadde på
Tryvang Øst i påsken 2018.
Vellets styre hadde et oppfølgende møte 21. juni
med ny eier av Lindvikeiendommen, Cato Haugen,
men det ble ikke oppnådd enighet vedrørende
vedlikeholdet av vannpostene. Det vises til referat
utlagt på vellets hjemmeside.
Slik situasjonen er pr i dag, avventes det et møte
mellom Cato Haugen og de andre grunneierne i
området for om mulig å samkjøre praksis overfor sine
respektive tomtefestere. Håpet er at et slikt møte vil
medføre at Cato Haugen samordner sin praksis
vedrørende vedlikehold slik Lindvik gjorde tidligere og
slik Kommuneskogen og Gunnar Myrvang gjør for sine
festetomter.
 
 
Til våren er det berammet en rettsak i Ringsaker der
flere velforeningen går til sak mot Phil (grunneier).
Grunneier ønsker der å innføre en serviceavgift for
å dekke drift av blant annet vannposter og
vedlikehold/brøyting av veger.

Styret i Vinjevegen Vel avventer utfallet av
denne rettsaken.

Strøm til området Telefonkiosken-Skarvbrua-Trønnes Gammelseter-Gamle Vinjevegen

Skrevet av Helge Hatlemark

Vedrørende strømtilknytning i området Svantjønna/Trønnes Gammelsætra i Stor-Elvdal kommune.

Det er sendt et UFORPLIKTENDE KOSTNADSESTIMAT som skal antyde om i hvilket kostnadsområde en slik tilknytning sannsynligvis vil ligge. Det er ikke å anse som endelig sum/tilbud fra Eidsiva Nett AS.

Kostnadsestimatet ligger her

Det er viktig at hytteeiere samles og blir enige om dette er noe å gå videre med. Dersom interessen skulle være tilstede, ønskes en liste(Excel), med navn/G.Nr og B.Nr/adresse/telefon samt mailadresse på interessenter.

Med interessenter menes her hytteeiere som er villige til å betale ifra 150 000,- og kanskje opp til 200 000,- for en tilknytning.

Interessenter kan sende en mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen utsatt frist 15.mai 2019 så skal jeg sette opp en oversikt over interessenter.

Ved en slik henvendelse vil Eidsiva Nett gjøre en kalkyle på prosjektet, og som vil være mer bindene for begge parter.

Viktig å huske at estimatet som er gitt, er veiledende og en oppstart av et prosjekt i denne størrelse vil ikke være aktuelt før tidligst sommer 2019. Dere må ha minst 24 hytteeiere som bestiller til en pris mellom 150 000,- og 200 000,-  FØR eventuelt et prosjekt blir startet.

Eidsiva nett arbeider ikke videre med denne saken før en formell bestilling med interesseliste foreligger.