Vinjeveien Vel -nyheter

vellet ikon2

Vinjeveien Vel er en vel-forening som omfatter hytter/ hytteeiere langs Vinjevegen. 

Området strekker seg fra Trønnes gammelseter og opp til Trytjern, i tillegg til områdene Geiteryggen og Tryvang. 
Velet  arbeider for å utvikle og gjøre område mer attraktivt for hyttebrukerene.  

 

Medlemsregistrering i Vinjevegen vel gjøres her


 

Strøm til området Telefonkiosken-Skarvbrua-Trønnes Gammelseter-Gamle Vinjevegen

Skrevet av Helge Hatlemark

Vinjevegen vel har vært i kontakt med Eidsiva Nett AS angående strømutbygging for området Telefonkiosken-Skarvbrua-Trønnes Gammelseter-Gamle Vinjevegen og har fått følgende svar:

"Hei

Oversender som ønsket et uforpliktende kostnadsestimat for fremføring av strøm i Deres område.

Ved en eventuell utbygging i dette området, ønsker Eidsiva Nett AS og kunne forholde seg til en hytte/vel forening og/eller en bemyndiget som kontaktledd mellom hytteeiere og oss.

Det er viktig at Dere hytteeiere samles og blir enige om dette er noe å gå videre med. Dersom interessen skulle være tilstede, ønskes en liste(Excel), med navn/G.Nr og B.Nr/adresse/telefon samt mailadresse på interessenter.  

Ved en slik henvendelse vil Eidsiva Nett gjøre en kalkyle på prosjektet.

Viktig å huske at dette estimat er veiledende, og en oppstart av et prosjekt i denne størrelse vil ikke være aktuelt før tidligst sommer 2019."

Vinjevegen Vel har pr nå ikke kapasitet eller anledning til å være dette kontaktleddet mellom hytteeiere og Eidsiva, og har heller ikke hatt denne rollen for andre områder der strøm er bygget ut.  Det foreslås at interesserte hytteeierne i området selv organiserer liste over interessenter. 

Lauvåsen Hytteeierforening har heller ikke rollen som organisator av strømutbygging der.

 

Kostnadsestimat fra Eidsiva Nett AS

Tilbudet er datert 12 novenber 2018 og har en gyldighet på 4 måneder.

 

Strøm retning Trønnes gammelseter

Skrevet av Helge Hatlemark

   


Eidsiva Nett AS har satt i gang prosjektering av strømtilførsel til hyttene nedenfor telefonkiosken retning Skarvbrua, Trønnes gammelsetra og videre gamle vinjevegen.

Eidsiva Nett AS har valgt og se på området som en feltutbygging, da strømtilførsel til enkeltstående hytter/fritidsboliger vil bli uforholdsmessig dyrt for kunde. Det har vært utført endel planlegging og befaringer og planen er å i løpet av november sende ut kostnadsoverslag til berørte hytteeiere.

VINJEVEGEN HYTTEBIBLIOTEK

Skrevet av Helge Hatlemark

Nå er det hengt opp et bokskap. Håper mange vil benytte seg av tilbudet om å låne/ta med seg bøker og gi bort bøker til andre. På årsmøtet til Vinjevegen vel ble det diskutert om vi skal lage et hyttebiblioteket i telefonkiosken eller på Saubua. Av ulike grunner ble det ingen av de alternativene, men derimot et annet sted. Når du går/sykler/kjører innover Vinjevegen (i retning mot fjellet) så finner du bokskapet på bua på høyre side av vegen ca 30 meter før du kommer til Saubua.

thumb DSC 3031

 

 

Diverse vedlikehold.

Skrevet av Helge Hatlemark

I løpet av våren og sommeren er det satt inn ny brukt PC i telenorbua for å drifte værstasjonen. Dataløsninger er også flyttet til det samme domenet som resten av Vinjeveien, noe som blir en ryddigere løsning på lang sikt.Takk til Lars Ola Aunerud og Harald Torbjørnsen.

Den litt slitne telefoniosken har nå fått litt nødvendig pleie. Per Aanum her stått for utvendig maling og har satt inn nye glass i vinduene sponset av Telenor. Det planlegges også litt innvendig vedlikehold.

Taket på doen ved Saubua trenger også litt pleie. Takpapp er kjøpt inn og kan låses ut fra kiosken i forbindelse med årsmøtet i Vinjeveien vel 4/8. Hvis det klør i fingrene på noen som vil ta i et tak så kontakt HelgeHatlemark, 40101676.