Vinjevegen

Det er meldt om at det er 2 defekte vannposter langs Fåfengveien på Tryvang øst. Vellet har vært i kontakt med grunneieren som desverre ikke kommer til å reparere disse inntil videre.

 
Tradisjonen tro arrangeres Raudfjelløpet på påskeaften ved Saubua, 30.03.2018
 
Påmelding fra klokka 10.00 til 10.45. Barneskirennet for barn født 2010-2017 starter klokka 11.00, familieklassen starter kl 11.30. Startkontingent 30 kr i begge klasser.
 
Lodd- og kiosksalg, loddtrekning og premieutdeling 13.00. Kontanter, kort og vipps er gjengs betalingsmiddel.
Styret ber om at startende bidrar med en premie som kan leveres før start.

Vi mangler et par stykker til å være med i kiosken og til loddsalget, send ei melding til 40101676 om du kan bidra.
Styret ønsker seg også hjelp til å rydde etter arrangementet slik at også vi kommer hjem i folkelig tid.
 

På årsmøtet i Vinjevegen Vel 5 august 2017 var Dagfinn Nybakk fra Stor-Elvdal kommune tilstede og orienterte om arbeidet med omregulering av "de gamle" hyttetomtene i Tryvangområdet som gir mulighet til "høystandardhytter" for de som måtte ønske å oppgradere. Det er avsatt midller i kommunestyret, og et firma er innleid for å omregulere hele hytteområdet slik at alle kan legge inn vann og do med avløp til tett tank. Arbeidet er igang, men trolig ikke ferdig før i 2018.  Vellet kommer tilbake med mere info så snart vi hvet mere.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I VINJEVEGEN/LAUVÅSEN LØYPEMASKIN SA, 2017 Årsmøte ble avholdt på Tryvangplassen lørdag 20. mai 2017 kl. 16.00. ÅRSMØTESAKER: Åpning Leder av Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin, Joar Hagen ønsket velkommen. Innkallingen, 8 stemmeberettigede og saksliste ble godkjent. Styremedlem Odd_Erling Lange ble valgt til møteleder. Styremedlem Berit Christensen ble valgt til referent. Tom Sollien og Jan Østengen ble valgt til å skrive under protokollen Årsberetning 2016/2017 Odd-Erling Lange leste hovedpunktene i årsberetningen og konklusjonen i sin helhet. Årsberetningen ble godkjent uten merknader. Årsberetningen var sendt ut sammen med årsmøteinnkallingen. Regnskap/balanse Odd-Erling Lange gjennomgikk regnskap for 2016. Regnskapet ble godkjent uten merknader. Budsjett 2017 Budsjett for 2017 ble vedtatt. Innkomne forslag: Fra Styret: Avvikende regnskapsår – sesongbasert fra 1/6 til 1/6 Som følge av dette endres vedtekten i §7 – Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av september. Begge forslag ble vedtatt og akseptert av årsmøtet. Valg Styret: Leder:Joar Hagen ikke på valg Sekretær:Jan Dybdahl ikke på valg Styremedlem: Odd- Erling Lange valgt for 2 år Styremedlem: Berit Christensen ikke på valg Styremedlem: Håkon Akre valgt for 2 år Varamedlem: Roar Nyberget valgt for 2 år Arne Løkås valgt for 2 år Sigmund Westad valgt for 2 år Valgkomite: Konrad Halvorsen valgt for 2 år Svein Arnesen valgt for 2 år Odd Steinar Pedersen ikke på valg Avslutning: Leder Joar Hagen takket for frammøte, takket dyktige løypekjørere, ga ros til sittende styre og takket Ingunn og Tom Sollien for utmerket bålkaffe og kake til kaffen. Møte avsluttet kl. 17


Copyright © 2016. All Rights Reserved.