Vinjeveien Vel -nyheter

vellet ikon2

Vinjeveien Vel er en vel-forening som omfatter hytter/ hytteeiere langs Vinjevegen. 

Området strekker seg fra Trønnes gammelseter og opp til Trytjern, i tillegg til områdene Geiteryggen og Tryvang. 
Velet  arbeider for å utvikle og gjøre område mer attraktivt for hyttebrukerene.  


 

Omregulering av hyttetomter Vinjevegen-Tryvangområdet

Skrevet av Helge Hatlemark

Status pr nå er ifølge rådmann er følgende: De to som skulle jobbe med saken har sagt opp. Den ene har sluttet, den andre slutter i april. Dette vil forsinke saken. Vinjevegen er prioritert sak i kommunen og saken var oppe i formannskapet for ett par uker siden. Rådmannen skisserte flere alternative løsninger bl.a å leie inn ekstern hjelp. Han kunne ikke love at dette er i orden i sommer, men håpet det.

Vannposter Tryvang øst

Skrevet av Helge Hatlemark

Det er meldt om at det er 2 defekte vannposter langs Fåfengveien på Tryvang øst. Vellet har vært i kontakt med grunneieren som desverre ikke kommer til å reparere disse inntil videre.

Raudfjellløpet 2018

Skrevet av Helge Hatlemark
 
Tradisjonen tro arrangeres Raudfjelløpet på påskeaften ved Saubua, 30.03.2018
 
Påmelding fra klokka 10.00 til 10.45. Barneskirennet for barn født 2010-2017 starter klokka 11.00, familieklassen starter kl 11.30. Startkontingent 30 kr i begge klasser.
 
Lodd- og kiosksalg, loddtrekning og premieutdeling 13.00. Kontanter, kort og vipps er gjengs betalingsmiddel.
Styret ber om at startende bidrar med en premie som kan leveres før start.

Vi mangler et par stykker til å være med i kiosken og til loddsalget, send ei melding til 40101676 om du kan bidra.
Styret ønsker seg også hjelp til å rydde etter arrangementet slik at også vi kommer hjem i folkelig tid.
 

Omregulering av hyttetomter Vinjevegen-Tryvangområdet

Skrevet av Helge Hatlemark

På årsmøtet i Vinjevegen Vel 5 august 2017 var Dagfinn Nybakk fra Stor-Elvdal kommune tilstede og orienterte om arbeidet med omregulering av "de gamle" hyttetomtene i Tryvangområdet som gir mulighet til "høystandardhytter" for de som måtte ønske å oppgradere. Det er avsatt midller i kommunestyret, og et firma er innleid for å omregulere hele hytteområdet slik at alle kan legge inn vann og do med avløp til tett tank. Arbeidet er igang, men trolig ikke ferdig før i 2018.  Vellet kommer tilbake med mere info så snart vi hvet mere.