Vinjevegen

Da Svein Erik skulle starte på Blakersmorunden oppdaget han at det rant olje fra maskina.Derfor blir kun Fjell-løypa kjørt i dag. De øvrige løypene er brukbare, og blir dessverre ikke kjørt før oljelekkasjen blir reparert.

Tom Sollien har løypekjøringa i kommende uke. Det er spådd snø mandag og tirsdag, og han ønsker en oversikt over hvem som er på hytta i denne uka. Send SMS til telef. 91885884

Det snør dessverre ikke ferdige løyper, så i morgen tidlig må Svein Erik sette seg i maskina. Kjøreplanen finner du under knappen "Løypeinformasjon"


Copyright © 2016. All Rights Reserved.