Vinjeveien Vel -nyheter

vellet ikon2

Vinjeveien Vel er en vel-forening som omfatter hytter/ hytteeiere langs Vinjevegen. 

Området strekker seg fra Trønnes gammelseter og opp til Trytjern, i tillegg til områdene Geiteryggen og Tryvang. 
Velet  arbeider for å utvikle og gjøre område mer attraktivt for hyttebrukerene.  

 

Medlemsregistrering i Vinjevegen vel gjøres her


 

Raudfjelløpet 2018

Skrevet av Helge Hatlemark

Dagens påskeskirenn gikk av stabelen med rekordmange startende! 85 barn i yngste klasse og 105 i familieklassen. Vi satt igjen med to uavhentede gevinster etter loddsalget:

Gavekort fra KIWI på lodd X18

Gassventil på lodd T14.

Gevinstene kan hentes hos Per Eivind Grosvold på Tryvang øst etter avtale, tlf 928 38 063.

Vedrørende defekte vannposter i Fåfengveien

Skrevet av Helge Hatlemark
Vedrørende defekte vannposter i Fåfengveien
Styret i Vinjevegen vel har hatt kontakt med ny eier av den gamle Lindvik-eiendommen. Forrige eier har tidligere engasjert Ivar Austeng til å vedlikeholde vannpostene, men ny eier anser det ikke som sitt ansvar å fortsette dette vedlikeholdet.

Vellet ser ikke å kunne få gjort særlig mye mer med saken da det er et anliggende mellom grunneier og festere av tomter.
Vellet vil allikevel forsøke å arrangere et møte mellom de berørte partene, dvs ny grunneier og de tomtefesterne på Lindvik-eiendommen som sogner til de defekte vannpostene. Møtet foreslås avholdt skjærtorsdag klokka 17.30 med oppmøte ved oppslagstavla i krysset Tryvangveien/ Fåfengveien. Den enkelte oppfordres til å sette seg inn i sin festekontrakt før møtet.
Styret i Vinjevegen vel.

Omregulering av hyttetomter Vinjevegen-Tryvangområdet

Skrevet av Helge Hatlemark

Status pr nå er ifølge rådmann er følgende: De to som skulle jobbe med saken har sagt opp. Den ene har sluttet, den andre slutter i april. Dette vil forsinke saken. Vinjevegen er prioritert sak i kommunen og saken var oppe i formannskapet for ett par uker siden. Rådmannen skisserte flere alternative løsninger bl.a å leie inn ekstern hjelp. Han kunne ikke love at dette er i orden i sommer, men håpet det.

Vannposter Tryvang øst

Skrevet av Helge Hatlemark

Det er meldt om at det er 2 defekte vannposter langs Fåfengveien på Tryvang øst. Vellet har vært i kontakt med grunneieren som desverre ikke kommer til å reparere disse inntil videre.

Raudfjellløpet 2018

Skrevet av Helge Hatlemark
 
Tradisjonen tro arrangeres Raudfjelløpet på påskeaften ved Saubua, 30.03.2018
 
Påmelding fra klokka 10.00 til 10.45. Barneskirennet for barn født 2010-2017 starter klokka 11.00, familieklassen starter kl 11.30. Startkontingent 30 kr i begge klasser.
 
Lodd- og kiosksalg, loddtrekning og premieutdeling 13.00. Kontanter, kort og vipps er gjengs betalingsmiddel.
Styret ber om at startende bidrar med en premie som kan leveres før start.

Vi mangler et par stykker til å være med i kiosken og til loddsalget, send ei melding til 40101676 om du kan bidra.
Styret ønsker seg også hjelp til å rydde etter arrangementet slik at også vi kommer hjem i folkelig tid.