Vinjeveien Vel -nyheter

vellet ikon2

Vinjeveien Vel er en vel-forening som omfatter hytter/ hytteeiere langs Vinjevegen. 

Området strekker seg fra Trønnes gammelseter og opp til Trytjern, i tillegg til områdene Geiteryggen og Tryvang. 
Velet  arbeider for å utvikle og gjøre område mer attraktivt for hyttebrukerene.  

 

Medlemsregistrering i Vinjevegen vel gjøres her


 

Orientering vedr Vinjevegen vel og omregulering til høystandard hytter

Skrevet av Helge Hatlemark

Det er lagt ut på Stor-Elvdal komunes nettsider et Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Fåfengveien sør

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Fåfengveien sør - Stor-Elvdal kommune

Det er etterspurt på Facebook hva Vinjevegen Vel gjør/har gjort i denne sammenhengen.

Vinjevegen Vel hadde for et par-tre år siden dialog med kommunen vedr en generell omregulering av hele området slik at også hytter som pr idag er styrt av gammel reguleringsplan også kunne få mulighet til å legge inn vann og avløp.

Arbeidet strandet den gangt i at Stor-Elvdal kommune vr/ådmannen: sitat: "Rådmannen er positiv til utredning for innlegging av vann- og avløp i hyttene på lavstandardfeltene på reguleringsplannivå, men presiserer samtidig at det ikke er kommunens ansvar å være initiativtaker og bekoste en eventuell omregulering av hyttefeltene. Grunneierne og/eller hytteeierne kan selv forestå og fremme forslag om omregulering", sitat slutt, se Særutskrift fra kommunen som ble sendt ut sammen med møteinnkallingen for årsmøte i Vinjevegen vel for 2020, Årsmøte Vinjevegen vel 2020.

Saken ble tatt opp i etterkant av årsmøtet i 2020, men det var ikke stemning for at vellet skulle jobbe videre med saken da det er en stor og kostbar prosess,se Protokoll Årsmøte Vinjevegen vel 2020. Det er heller ikke nødvendig vis alle vellets medlemmer som ønsker at en utvikling med høyere standard på hyttene i området. 

En eventuell diskusjon om dette fremdeles er gjeldende kan tas på årsmøte i vellet 13 august, se innkalling: ÅRSMØTE VINJEVEGEN VEL 2022

Initiativet nå for å omregulere deler av Tryvang Øst er et privat initiativ helt utenom Vinjevegen vel.